Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени ценовите оферти за проектиране на етап І от модернизацията на път І-1 (Е79) Видин – Ботевград

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за проектиране на етап І от модернизацията на път І-1 (Е79) Видин – Ботевград

12.02.2013 12:50

P2113112.jpgНа 11 февруари 2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І от проект: „Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана”: Участък № 1: Път І-1 „Видин – Димово” от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723 км и Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела – Ружинци” от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270 км”.

Отворени са следните ценови предложения в лева без ДДС:

1.
„Трафик  Холдинг” ЕООД – 968 892,18 лв.;


 

2. ДЗЗД „Текопи Видин-Ботевград 2012”, в което участват: „ТЕКОПИ” АД и „ТЕКОПИ ИНЖЕНЕРИНГ” АД – 935 055,00 лв.;


3.
„Пътпроект 2000” ООД – 952 970,00 лв.;


4.
„Трансконсулт-22” ООД – 1 389 000,71 лв.;


5.
ДЗЗД ”Виа план-Бурда”, в което участват: „ВИА ПЛАН“ ЕООД и „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД – 870 901,07 лв.;


6.
„Рутекс” ООД – 1 419 034,00 лв.;


7.
„Пътпроект” ЕООД – 1 451 142,40 лв.;


8.
ДЗЗД „Серинг - Реминг”, в което участват: „Реминг консулт” АД и „СЕРИНГ ООД – СЕРВИНЦИ ДИ ИНЖЕНЕРИЯ – КЛОН КЧТ“ – 652 199,00 лв.;


9.
„Инжконсултпроект” ООД – 953 596,45 лв;


10.
ДЗЗД „Видин-Монтана 2012”, в което участват: „Инжпроект“ ООД и „НСИ 2000“ ЕООД -  1 070 675,50 лв.;


11.
Консорциум „Мости”, в което участват: „Мости България“ ООД и „Мости Катовице“ ООД – 980 112,00 лв.;

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.