Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени ценовите оферти за строителство на път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” – Западна дъга

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за строителство на път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” – Западна дъга

07.05.2012 14:40

07_05_12.jpgНа 7 май 2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

 


 

  • „Страбаг” АГ, Австрия – 67 785 900, 18 лв. без ДДС;
  • „Конструксионес Рубау” АД, гр. Флака – 40 460 000 лв. без ДДС;
  • Консорциум „Запад”, гр. София с партньори в обединението: „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, гр. София и „Пътстрой 92” АД, гр. София – 41 915 573 лв. без ДДС;
  • Обединение „Трейс СОП” ДЗЗД, гр. София с партньори в обединението: „Пътно строителство” АД, гр. Добрич; „Пи Ес Ай” АД, гр. Стара Загора; „Трейс Груп Холд” АД, гр. София;„Станилов” ЕООД, гр. София – 39 850 000 лв. без ДДС;
  • Сдружение „Западен път 2012”, гр. София с партньори в дружеството: „ПСТ Холдинг” АД, гр. София и „Конструктор-инженеринг” АД, гр. Сплит – 41 777 000 лв. без ДДС.
  • ДЗЗД „ИПС - ВИАДУКТ”, гр. Пловдив с партньори в дружеството: „Интегрирани пътни системи” АД, гр. София и „Виадукт” АД, гр. Загреб – 51 980 000 лв. без ДДС.
  • „АКТОР” АД, гр. Атина – 43 790 000 хил. лв. без ДДС;
  • Консорциум „Лена - ИСА”, гр. София с партньори в дружеството: „Агромах” ЕООД, гр. Благоевград; „ИСА 2000” ЕООД, гр. София; „Лена енженярия конщрусоиш” АД, гр. Лейрия, Португалия – 54 898 000 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „Алпине – Пътища 2012”, гр. София с партньори в дружеството: „Пътища Пловдив” АД, гр. Пловдив; „Алпине Бау” Гмбх, гр. Валс, Австрия – 47 644 000 лв. без ДДС;
  • Консорциум „Хидрострой – Мостовик 2012”, гр. София с партньори в дружеството: „Хидрострой” АД, гр. Варна; „НПО Мостовик” ООД, гр. Омск, Русия – 45 100 000,13 лв. без ДДС.

 

Ценовите оферти бяха отворени в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров и члена на УС Лазаринка Стоичкова, представители на участниците и медиите. Критерият за избор на изпълнител е най-ниска цена.

Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор №4 на трансевропейската транспортна мрежа, свързващ Видин с Кулата. Предвижда се строителството на основно трасе, както и на довеждащи платна на трафика за и от София. Ще бъде изградено кръгово движение и пробив при бул. „Царица Йоана”, както и нов мост над река Какач, обясни инж. Лазаров. Пътен възел на 3 нива ще има при пресичането на булевард „Сливница”, което е и най-сложното съоръжение от обекта. Проектът включва още нови тротоари, предпазни огради, осветление и т. н.

Поради пропуски в офертите не са отворени предложенията на:

ДЗЗД „ИНГЕАР 2012”, гр. Варна с партньори в обединението: „ГЕА 21” АД, гр. Севилия; „Инжстройинженеринг” АД, гр. Варна и „Конструксионес Аранс Асинас” АД, гр. Бургос;

Сдружение „Салваторе Матарезе АД и инж. Клаудио Салини Гранди Лавори АД”, гр. Бари, Италия с партньори в обединението: „Салваторе Матарезе” АД, гр. Бари; „инж. Клаудио Салини Гранди Лавори” АД, гр. Рим;

„Доуш иншаат ве тиджарет” АД, гр. Истанбул, Турция.