Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени офертите за изпълнител на два подобекта на лот 1 от АМ „Струма”

В АПИ бяха отворени офертите за изпълнител на два подобекта на лот 1 от АМ „Струма”

12.03.2013 12:36

logo_2EU-EN.jpgДнес в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на допълнителни строителни  работи на Обект: „АМ „Струма” Лот №1 Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000” с два обособени подобекта, както следва:

Подобект № 1: Усилване на земната основа с механична стабилизация на обособени участъци по трасето на обекта в резултат на форсмажорни обстоятелства.

Подобект № 2: Допълнителни Земни и Пътни работи в т.ч. доставка на материал по приложено километрично описан участък от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000”, от км 314+790 до км 315+380.


Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

  • „Пътстрой – 92“ АД;
  • „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.