Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени офертите за консултантска услуга във връзка със строителството на обходен път на град Монтана

В АПИ бяха отворени офертите за консултантска услуга във връзка със строителството на обходен път на град Монтана

19.04.2012 13:12

Logo-OPT.pngНа 19.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите воткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обходен път на град Монтана – Път I-1 (E 79) от км 102+060 до км 114+512.20“.

 


 

Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

  • ДЗЗД „Ежис Пътища България” – 16:00/17.04.2012 г.

-          Ежис Рут-Сеторут, Франция

-          Ежис България ЕАД

  • ДЗЗД „Ен Ар – Инфрам – 2” – 12:36/18.04.2012 г.

-          Ен Ар Консулт ЕООД

-          Инфрам АС, Чехия

  • ДЗЗД „Национални транспортни оси” – 14:04/18.04.2012 г.

-          Трафикконсулт-БГ ЕООД

-          Рубикон инженеринг ООД

  • ДЗЗД „ОП Монтана” – 15:07/18.04.2012 г.

-          ЕТ „Стив – Стефан Иванов – Стоянка Иванова”

-          Трансконсулт БГ ООД

-          Екоинженеринг ЕООД

  • ДЗЗД „Обходен път на град Монтана 2012” – 16:26/18.04.2012 г.

-          Пътинвестинженеринг АД

-          Рутекс ООД

  • ДЗЗД „Пътконсулт 2000 – Три ЕС” – 16:29/18.04.2012 г.

-          Пътконсулт 2000 ЕООД

-          Три ЕС ЕООД

 

 

Проектът се финансира по ОП „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.