Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени офертите за строителство на обходен път на град Враца

В АПИ бяха отворени офертите за строителство на обходен път на град Враца

19.04.2012 10:33

logo_2EU-EN.jpgНа 18.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за определяне на изпълнител за строителството на обект: "Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е 79) от км 0+000 до км 6+816,60”.

Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

 


 

1. „Консорциум Рубау” АД – Кралство Испания                

2. „Инжстройинженеринг” ЕООД – гр. Варна                   

3. Консорциум „Враца – РИНГ” – гр. София                    

    - „Пътстрой 92” АД – гр. София;
    - „ГБС инфраструктурно строителство” АД – гр. София;
    - „АМ Хемус” АД – гр. София;
    - „Гарант – 90 – Цонев и сие” – гр. Враца;

4. „ПСТ Холдинг” АД – гр. София                                   

5. Консорциум „Копаса Пътстрой Враца” – гр. Враца       

     - Акционерно дружество за строителство и услуги „Копаса”;
     - „Пътстрой” ООД – гр. Стара Загора;

6. Обединение „Обход Враца” – гр. София                  

     - „Трейс Груп Холд” АД – гр. София;

     - „Пи Ес Ай“ АД - гр.Стара Загора;

7. „Хидрострой” АД – гр. София                                   

 

Проектът се финансира по ОП „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.