Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за дигитализиране на архива от проектите по ОП „Транспорт“

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за дигитализиране на архива от проектите по ОП „Транспорт“

05.09.2013 13:51

Logo-OPT.pngНа 9 септември – понеделник, ще бъдат отворени ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на проекти по Оперативна програма „Транспорт” на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.


 

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени  в 11.30 ч. в зала 406А, в сградата на АПИ.