Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени офертите за изготвяне на доклади по ОВОС

В АПИ ще бъдат отворени офертите за изготвяне на доклади по ОВОС

30.01.2014 16:58

api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади по ОВОС, оценка на съвместимост и екологична оценка“.


 

Целта е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от две години, с което да бъдат изработвани доклади по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), оценка за степента на въздействие и екологична оценка (ЕО), за инвестиционни предложения на АПИ, на базата, на които да бъдат издадени решения по ОВОС, оценка за съвместимост и екологична оценка за реализация на обектите.

В докладите ще бъдат заложени мерки за намаляване на отрицателното въздействие. Експертите ще се произнасят със становища относно изпълнението на мерките в целия процес на проектиране и строителство, включително и след постановяване на крайния акт от компетентния орган по околната среда и водите.

 Офертите ще бъдат отворени в 14.00 ч. в сградата на АПИ.