Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на първия участък от път І-8 Калотина - СОП

В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на първия участък от път І-8 Калотина - СОП

25.03.2013 10:50

logo_2EU-EN.jpgНа 26.03.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на проектиране и строителство на обект: "Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 "Калотина-СОП", участък 1, от км 1 + 000 до км 32 + 447".

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.


Участъкът от Софийския околовръстен път до ГКПП „Калотина“ е част от автомагистралата София – Калотина. Трасето е по коридор №10 от TENT. Общата дължина на отсечката от І-8 Калотина - СОП е 31,5 км. Обектът представлява уширение на съществуващия път до необходимия габарит. Предвижда се изграждането на 20 съоръжения с отвор над 5 метра – надлези, подлези, мостове, селскостопански подлези и т.н. Индикативната стойност на проекта е 200 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е между 21 и 25 месеца.

Отварянето на офертите е от 14.00 часа в зала 605.