Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на участъка Софийски околовръстен път – Западна дъга

В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на участъка Софийски околовръстен път – Западна дъга

11.04.2013 12:07

logo_2EU-EN.jpgНа 12.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Събитието e от 14.30 ч. в зала 702, ет. 7 в сградата на АПИ.