Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени офертите за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

В АПИ ще бъдат отворени офертите за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

09.09.2013 12:14

Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., с 5 обособени позиции.


 

Обособените позиции са:

  • Обособена позиция №1 – Проект „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4, BG161РО004-2.0.01-0004, състоящ се от следните участъци:

Лот 2 Стара Загора – Нова Загора - от км 210+100 до км 241+900;

Лот 3 Нова Загора – Ямбол - от км 241+900 до км 277+597;

Лот 4 Ямбол – Карнобат - от км 276+200 (≡ км 277+597 от Лот 3) до км 325+280.

  • Обособена позиция №2 – Проект „Автомагистрала „Хемус”, участък СОП – пътен възел Яна, BG161РО004-2.0.01-0007”, от км 0+000 до км 8+460.

  • Обособена позиция №3 – Проект „Автомагистрала „Струма”, Лот 1, Лот 2 и Лот 4”, BG161РО004-2.0.01-0009”, състоящ се от следните участъци:

Лот 1 Долна Диканя – Дупница - от км 305+220 до км 322+000;

Лот 4 Сандански – Кулата - от км 423+500 до км 438+500.

  • Обособена позиция №4 – Проект „Автомагистрала „Марица”, Лот 1 и Лот 2”, BG161РО004-2.0.01-0006”, състоящ се от следните участъци:

Лот 1 Оризово – Димитровград - от км 5+000 до км 36+400;

Лот 2 Димитровград – Харманли - от км 36+400 до км 70+620.

  • Обособена позиция №5 – Проект „Път Е-85 (І-5) „Кърджали - Подкова”, BG161РО004-2.0.01-0008”, състоящ се от следните участъци:

Път І-5 Кърджали – разклон Джебел – реконструкция и рехабилитация от км 342+639 до км 350+858;

Път Е-85 (І-5) Разклон Джебел – Подкова – ново строителство от км 343+200 ≡ 349+996 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368”.

          Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

          Офертите ще бъдат отворени от 12.00 ч. в зала 605 в сградата на АПИ.