Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Открити са обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Североизточна и Северозападна България

18.06.2014 12:34
cold_recycling.jpgОткрити са две обществени поръчки за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Североизточен и Северозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.

Трима са кандидатите за изграждането на обходен път на Малко Търново

17.06.2014 15:53
P6179574.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни дейности за обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 2+603,73 до включването в път І-9 при км 314+400=364+331,10 (3+381,06)“. Проектът е по програма „Ново строителство“ на АПИ и се финансира изцяло от републиканския бюджет.

Над 10 млн. лв. се инвестират в рехабилитацията на 17,5 км от път III-302 Драгомирово - Царевец

16.06.2014 12:15
photo_lot51.jpgНапредват дейностите по рехабилитацията и реконструкцията на 17,5 км от път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460. Отсечката е на територията на община Свищов, област Велико Търново. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.  

Утре се отварят офертите за изграждането на обходен път на Малко Търново

16.06.2014 12:12
DSC_2339.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни дейности за обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 2+603,73 до включването в път І-9 при км 314+400= 364+331,10 (3+381,06)“. Проектът е по програма „Ново строителство“ на АПИ и се финансира изцяло от републиканския бюджет.  

7 са отворените ценови оферти за надзор при рехабилитацията и новото строителство на 5 км от път III-1102 Арчар - Салаш

16.06.2014 12:09
P6169566.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строителен надзор за обект: Път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш от км 45+000 до км 50+075,52. Обектът се финансира от републиканския бюджет по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

По ОПРР се рехабилитират 14,6 км от път III-7602, свързващ областите Ямбол и Хасково

16.06.2014 12:05
photo_lot59.jpgИзпълнени са над 90% от строително-монтажните дейности по проекта за рехабилитация и реконструкция на 14,6 км от път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково - Голям Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол.  

Отварят се ценовите оферти за надзор при рехабилитацията и новото строителство на 5 км от път III-1102 Арчар - Салаш

13.06.2014 17:25
imagesCA6OQ3A7.jpgНа 16 юни т. г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строителен надзор за обект: Път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш от км 45+000 до км 50+075,52. Обектът се финансира от републиканския бюджет по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.  

8 са отворените оферти за рехабилитацията на над 36 км от път II-62 Дупница - Самоков и около 10 км от I-6 Кюстендил - Перник

10.06.2014 17:36
P6109531.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за рехабилитацията на близо 62 км републиканска пътна мрежа по „Транзитни пътища V”. В лот 23Б от програмата са следните обекти: участък 1 – рехабилитация на път II-62 Дупница – Самоков от км 42+263 до км 78+633 /36,37 км/; участък 2 – проектиране и рехабилитация на път III-181 Ковачевци – Поповяне от км 26+792 до км 33+650 /6,8 км/, път III-627 „път II-62 – Рельово – Алино – път III-181” от км 9+390 до км 13+450 /4,06 км/, път III-6205 /Клисура-Самоков/ - Белчински бани – път III-627 от км 0+000 до км 5+100 /5,1 км/; участък 3 - проектиране и рехабилитация на път I-6 Кюстендил - Перник от км 34+385 до км 44+303.10 /9,9 км/.

Утре се отварят офертите за рехабилитацията на над 36 км от път II-62 Дупница - Самоков и около 10 км от I-6 Кюстендил - Перник

09.06.2014 13:05
imagesCA6OQ3A7.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за рехабилитацията на близо 62 км републиканска пътна мрежа по „Транзитни пътища V”. В лот 23Б от програмата са следните обекти: участък 1 – рехабилитация на път II-62 Дупница – Самоков от км 42+263 до км 78+633 /36,37 км/; участък 2 – проектиране и рехабилитация на път III-181 Ковачевци – Поповяне от км 26+792 до км 33+650 /6,8 км/, път III-627 „път II-62 – Рельово – Алино – път III-181” от км 9+390 до км 13+450 /4,06 км/, път III-6205 /Клисура-Самоков/ - Белчински бани – път III-627 от км 0+000 до км 5+100 /5,1 км/; участък 3 - проектиране и рехабилитация на път I-6 Кюстендил - Перник от км 34+385 до км 44+303.10 /9,9 км/.
RSS Icon