Начало » Пресцентър » Новини

Новини

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителството на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

19.04.2013 14:18
TGS_Greece-Bulgaria_logo.jpgНа 22.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, акроним на проекта: AccessNet, подпроект: „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/км 94+372.44 (по проект)”. Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Събитието e от 11:30 ч. в зала 701, етаж 7 в сградата на АПИ.

По ОПРР започна рехабилитацията на 5 км пътна инфраструктура в област Ямбол

16.04.2013 10:26
20130416_121058.jpgСтартира рехабилитацията и реконструкцията на 5.05 км второкласни и третокласни пътища в област Ямбол. Те са включени в Лот 43 Път III-536 О. п. Ямбол – Роза – Ботево - Меден кладенец – Скалица - Овчи кладенец от км 0+000 до км 3+101.24 и път II-53 Границата ОПУ-Сливен - о.п. Ямбол - Калчево – Победа – Челник – Тамарино – Войника - Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24. Лот 43 е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Общата стойност на проекта е 4 990 276.28 лева, като съфинансирането от ЕФРР е 4 241 734.84 лева. Последен ремонт на участъка от второкласния път - II-53 - ул. "Ямболен" в гр. Ямбол, която е една от най-натоварените отсечки в индустриалната зона на областния център, е правен преди около 50 години /в периода 1960-1964 г./, а отсечката от третокласния път - III-536, е ремонтирана преди повече от 30 години, подчерта инж. Ангел Ангелов, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура”.

Стартира рехабилитацията на 5 км републикански пътища в област Ямбол

15.04.2013 09:31
Logo-OPRR.pngНа 16 април от 12.00 часа в конферентната зала на хотел „Кабиле” ще се проведе пресконференция по повод стартирането на Лот 43 Път III-563 О. п. Ямбол – Роза - Ботево - Меден кладенец – Скалица - Овчи кладенец от км 0+000 до км 3+101.24 и път II-53 Границата ОПУ - Сливен - о.п. Ямбол-Калчево – Победа – Челник – Тамарино – Войника - Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24. Проектът e част от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  Общата дължина на пътните участъци, които ще бъдат рехабилитирани, е 5.05 км. Изпълнител е Обединение „ТРЕЙС ИЗТОК". Строителният надзор ще осъществи „Пътинвестинженеринг” АД. В пресконференцията ще участват инж. Ангел Ангелов, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура”, инж. Галин Костов, директор на ОПУ Ямбол, и инж. Петя Петрова, представител на Обединение „ТРЕЙС ИЗТОК".

Инж. Лазар Лазаров инспектира изграждането на лот 4.2 от АМ „Тракия”

14.04.2013 15:08
Inspection_Trakia_14_04_2013-site.jpgПроверка за напредъка при изграждането на последните 34 км от лот 4 на АМ „Тракия” направиха вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангел Петров и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров. Има напредък на обекта и по-добра организация в строително-монтажните дейности на АМ „Тракия”, спрямо предходната проверка. Темпът на работа обаче все още не е достатъчен, за да се гарантира довършване на обекта в срок - до 31 май, констатира вицепремиерът Екатерина Захариева.

В АПИ бяха отворени офертите за надзор на участъка Софийски околовръстен път – Западна дъга

12.04.2013 15:46
DSC_0432-1.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

7 са отворените ценови оферти за надзора на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

12.04.2013 13:35
site_ready_12_04_2013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроект: 1. „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)”.Отворени са следните ценови предложения на допуснатите участници в лева без ДДС: 

В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на участъка Софийски околовръстен път – Западна дъга

11.04.2013 12:07
logo_2EU-EN.jpgНа 12.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Събитието e от 14.30 ч. в зала 702, ет. 7 в сградата на АПИ.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за надзора на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

11.04.2013 12:03
TGS_Greece-Bulgaria_logo.jpgНа 12.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроект: 1. „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)”. Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Събитието ще се състои от 14:30 ч. в зала 701, ет. 7 в сградата на АПИ.

В АПИ бяха отворени офертите за надзор на три обекта от етап V на ОПРР

09.04.2013 14:35
Logo-OPRR.pngВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на три обекта от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г." - Обособена позиция № 1 – „Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път IІІ-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, с обща дължина 17.460 км, област Велико Търново”; - Обособена позиция № 2 – „Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 Граница Русе-Опака от км 38+365 до км 52+553, с обща дължина 14.188 км, област Търговище”; - Обособена позиция № 3 – „Лот 59 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с обща дължина 14.615 км, област Ямбол”. Проектът се  финансира със средства от структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007” Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”.  
RSS Icon