Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Стартира рехабилитацията на 14 км от път III-202 в област Търговище

30.10.2013 14:59
Picture_lot_54_30_10_2013.JPGСъс средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. започна рехабилитацията и реконструкцията на 14,188 км от път III-202 Граница Русе - Опака от км 38+365 до км 52+553. Участъкът е на територията на община Опака, област Търговище.  

Започна рехабилитацията на близо 15 км от път ІІІ-7602 в област Ямбол

30.10.2013 11:39
oop_rr.jpgУтре в Ямбол ще се проведе пресконференция по повод стартирането на строително-монтажните дейности на лот 59 - Рехабилитация на път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково – Голям Манастир – Крумово – Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол.

По ОПРР се рехабилитират 19 км от път III-7102 – важна транспортна връзка в община Тервел

30.10.2013 11:30
Picture_lot44_30_10_2013.JPGСтартира рехабилитацията и реконструкцията на 19,0329 км от път III-7102 Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, област Добрич. Проектът е включен в лот 44 от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  

Пресконференция по повод рехабилитацията на 12 км от път III-705 Сунгурларе – Мъдрино

30.10.2013 10:50
oprr-vario.jpgУтре – 31 октомври, в град Бургас ще се проведе пресконференция по повод рехабилитацията на 12,140 км от път III-705 Сунгурларе – Мъдрино от км 12+360 до км 24+500.  

12 са отворените оферти за изработването на технически проект за рехабилитацията на участък от път III-104 в област Кюстендил

29.10.2013 16:15
100_4451.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път ІІІ-104 (о. п. Дупница – о. п. Благоевград) – Бобошево – Четирци от км 4+810 до км 25+530. Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ:

Започна рехабилитацията и реконструкцията на 14 км от път III-202 в област Търговище

29.10.2013 13:35
oprr-vario.jpgУтре в Търговище ще се проведе пресконференция по повод стартирането на строително-монтажните дейности на лот 54: Рехабилитация и реконструкция на път III-202 Граница Русе - Опака от км 38+365 до км 52+553, област Търговище.

По ОПРР започна рехабилитацията на над 17 км от път III-302 Драгомирово - Царевец

29.10.2013 13:01
PA296310_1.JPG Със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. стартира рехабилитацията и реконструкцията на 17,460 км от път III-302 Драгомирово – Царевец от км 10+000 до км 27+460. Отсечката е на територията на община Свищов, област Велико Търново.  

Стартира рехабилитацията на 19 км от път III-7102 в област Добрич

29.10.2013 11:30
oprr-vario.jpgУтре в Добрич ще се проведе пресконференция по повод стартирането на Лот 44 – Рехабилитация и реконструкция на път III-7102 Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, област Добрич.  

Започна рехабилитацията и реконструкцията на над 17 км от път III-302 Драгомирово - Царевец

28.10.2013 12:08
oprr-vario.jpgУтре във Велико Търново ще се проведе пресконференция по повод стартирането на строително-монтажните дейности по проект: Лот 51 ”Рехабилитация и реконструкция на републикански път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, област Велико Търново”.Обектът е част отпетия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. По проекта ще бъдат рехабилитирани 17,460 км от третокласния път, който са на територията на община Свищов.
RSS Icon