Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Утре ще бъдат отворени ценовите оферти за рехабилитацията на 16 км от път III-7602 в област Ямбол

22.10.2013 11:30
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Голям Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, в област Ямбол, с обща дължина 15,885 км”.

Отворени са ценовите предложения за одит на проектите от петия етап на ОП „Регионално развитие“

21.10.2013 17:13
PA216208.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 11 ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект: Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и път II – 13 Кнежа-Искър, области Монтана и Плевен“.

Утре се отварят офертите за надзор на аварийно-възстановителните дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево - Ахтопол

21.10.2013 14:26
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за строителен надзор при извършването на аварийно-възстановителни дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево – Ахтопол.

Отворени са ценовите предложения за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

18.10.2013 17:56
odit_op_18102013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” с 5 обособени позиции.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за одит на проектите от петия етап на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

18.10.2013 14:05
oprr-vario.jpgНа 21 октомври в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект: Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и път II – 13 Кнежа-Искър, области Монтана и Плевен“.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

17.10.2013 17:20
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” с 5 обособени позиции.

9 са отворените оферти за технически проект и парцеларен план на обекти от АМ „Тракия“ и АМ „Марица“

16.10.2013 18:27
PA166154.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на AM „Tракия“ и път III-666 и пътен възел „Oризово“ при пресичането на AM „Tракия“ и AM „Mарица“ и изработване на технически проект и парцеларен план за обект: AM „Mарица“ „Oризово-Kапитан Aндреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за технически проект и парцеларен план на обекти от АМ „Тракия“ и АМ „Марица“

15.10.2013 20:05
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и път III-666 и пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ и изработване на технически проект и парцеларен план за обект: АМ „Марица“ „Оризово-Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000. Офертите ще бъдат отворени от 14.30 ч. в, зала 702, в сградата на АПИ.

Отворени са ценовите оферти за дигитализиране на архива на пътните проекти по ОП „Транспорт“

10.10.2013 16:31
PA106134.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на проекти по Оперативна програма „Транспорт” на Агенция „Пътна инфраструктура”. Отворените ценови оферти на допуснатите участници са:
RSS Icon