Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Предприемат се мерки за улесняване на движението при виадукт „Елешница“ от АМ „Хемус“

13.09.2013 19:30
remont_am.jpgПредприемат се мерки за улесняване на движението в района на виадукт „Елешница“ от автомагистрала „Хемус“. До неделя движението в посока София – Варна ще бъде в две ленти за движение. В неделя от 10,00 ч., когато се очаква увеличен трафик към София, движението в посока Варна – София ще бъде в две ленти. Тези действия ще се предприемат в края на всяка седмица до приключване на ремонтно-възстановителните дейности край Елешница.

5 са офертите за строителен надзор при изграждането на мост при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос

13.09.2013 16:39
P9135630.JPG5 са отворените оферти за „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 Провадия – Айтос км 67+712.80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984”. Проектът е по Аварийната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще се финансира със средства от републиканския бюджет.

Изпълнена е 80% от рехабилитацията на близо 18 км от път ІІІ-1801, свързващ София и Перник

13.09.2013 12:11
lot33_3.jpg Изпълнени са 80% от строително-монтажните дейности на Лот 33 - път ІІІ-1801- о.п. София - кв. Суходол - Мало Бучино - Голямо Бучино – гр. Перник /кв. Мошино/ oт км 0+000 до км 4+474.04 и от км 4+976.74 до км 18+264.50. Общата дължина на участъците, които се рехабилитират и реконструират, е 17.761 км.   Пътят е важна транспортна връзка между областите София и Перник и дублиращ път на автомагистрала „Люлин”. Безопасното движение по отсечката е от значение както за големия брой работещи, които ежедневно пътуват между София и Перник, така и за транзитния трафик.  

Утре се отварят офертите за строителен надзор при изграждането на мост при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос

12.09.2013 12:05
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 Провадия – Айтос км 67+712.80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984”.

АПИ започва изграждането на първата система за автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от II и III клас

11.09.2013 14:25
site_counters_11_09_2013.jpgАгенция "Пътна инфраструктура" започва изграждането на първата система за автоматизирано събиране на данните за трафика по републикански пътища от II и III клас. Договорът за изпълнение на обществената поръчка: “Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Република България”, е сключен с „Телелинк” ЕАД. Стойността му е 2 399 040 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 6 месеца.  

Завърши рехабилитацията на над 11 км от път III-3402 Славяново - Пордим

11.09.2013 13:30
P6174029-1.JPGПо програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013“ завърши рехабилитацията на 11,108 км от път III-3402 Славяново - Пордим от км 10+654,81 до км 21+763,03. Строително-монтажните работи стартираха през юни м. г. Те са по проекта "Подобряване на достъпността в граничната зона Олт - Плевен чрез рехабилитацията на DJ 543 Corabia-Izbiceni (Корабия-Избичени), окръг Олт и реконструкцията на път III-3402 Славяново - Пордим", Апликационен номер: 2(2i)-1.1-3. Бюджетът му на територията на България е 6 792 417,20 лева.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за извършване на биоукрепване на път I-5

11.09.2013 13:03
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за извършване на биоукрепване на път I-5 в участъци: от км 331+500 до км 331+600 /ляво/, от км 331+680 до км 331+780 /дясно/ и от км 334+522 до км 334+754 /дясно/.

Трима са кандидатите за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

10.09.2013 17:12
P9105523.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени постъпили оферти за определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., с 5 обособени позиции.    

Отворени са офертите за обслужване на служителите на АПИ от служба по трудова медицина

10.09.2013 17:11
Medical_Care_Offers.jpgТри са отворените оферти за избор на изпълнител за „Обслужване от служба по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 от ЗЗБУТ, Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и др. на 1523 служители на Агенция „Пътна инфраструктура”.  
RSS Icon