Начало » Проекти » Проекти по ОП "Транспорт" » АМ „Струма” » АМ „СТРУМА” ЛОТ 4, участък „Сандански – Кулата“

АМ „СТРУМА” ЛОТ 4, участък „Сандански – Кулата“

 LOGO-EU.jpg  LOGO-OPT.jpg

Обектът е част от Европейския транспортен коридор № IV и от Трансевропейската автомагистрала „Север – Юг“. Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската транспортна система.

Началото на автомагистралата в разглеждания участък на АМ “Струма” започва от км 423+500 следва етапна връзка при км 424+100, допълнителни връзки за селата Ново Делчево и Дамяница, пътен възел “Петрич - Мелник” тип “Полудетелина” при км  425+180, несъвършен пътен възел II клас при км 431+200 при пресичането с общински път за с. Генерал Тодоров и с. Ново Кономлади. Предвидено е изграждане на ново трасе на жп линията София – Кулата в участъка Генерал Тодоров – Марино поле. При км 438+500 се предвижда изграждане на етапна връзка с дължина 0.280 м за превключване на обекта в съществуващия път I-1 (Е 79).

Участък Сандански - Кулата от км 423+800 до км 438+500 е част от първокласен път І-1/Е-79 / Видин - София - ГКПП „Кулата”.

Технически параметри на обекта:

 

 • Обща дължина: 14,70 км
 • Автомагистрала с габарит 29 м
 • Проектна скорост: 120 км/час
 • Етапна връзка при км 424+100
 • Допълнителни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница с АМ„Струма”
 • Пътен възел “Петрич - Мелник” на км 425+180
 • Пътен възел „Генерал Тодоров” на км 431+228,23
 • Пътни връзки „Марикостиново” при км 433+355
 • Големи съоръжения: 16 бр.

 

API-BIG-IMG-1254299330737.jpg

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН


 • Изпълнител: „АКТОР” АСД

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 67 176 000,00 лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-2/ 19.03.2012 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: 04.04.2012 г.

Срок за изпълнение: 23 месеца.

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: „ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ” АД

Стойност на договор: 356 419,20 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: №  РД-32-10/ 21.03.2012 г.

Извършва се авторски надзор през цялото време на строителство на обекта от фирми “Рутекс“ ООД, „Пътпроект“ ЕООД и „Трансокнсулт -22“ ООД.

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

Филм за изграждането на лот 4 от АМ ''Струма''

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) – одобрен с Решение на Европейската комисия на 27.02.2013 г. за проект: Автомагистрала „Струма“ Лотове 1, 2 и 4

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Договор за предоставяне на БФП от 01.12.2011 г. 

Стойност на договор за БФП:  581 787 858,70 лв. с ДДС.

Кохезионен фонд: 465 430 286,96 лв. с ДДС

Национално съфинансиране: 116 357 571,74 лв. с ДДС

 

Тръжни процедури:

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: АМ „СТРУМА” ЛОТ 4, УЧАСТЪК „САНДАНСКИ-КУЛАТА“ ОТ КМ 423+800 ДО КМ 438+500”

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 134 от 17.06.2011 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2011-0069

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2011/S 43-070174 от 17.06.2011 г.

 

Тръжна документация


 

Екип на ИзпълнителяАКТОР” АСД

1.

инж. Георгиос Папапавлу

Ръководител на обекта

2.

инж. Димитриос Цимитрис

Заместник ръководител на обекта

3.

инж. Софрон Софронов

Заместник ръководител на обекта/Ръководител „Изместване на ж.п. линия „София – Кулата” в участъка „Генерал Тодоров – Марино поле”

4.

инж. Мариос Влахоянис

Ръководител на проектантския екип

5.

инж. Елевтериос Леондопулос

Пътен инженер

6.

инж. Димитриос Акомотакис

Конструктор

7.

инж. Кондотанасис Панайотис

Геолог

8.

инж. Елени Колиндза

Геодезист

 

Информация за контакти с АКТОР” АСД

Адрес

гр. Пловдив 4003, Комплекс „Марица Гардънс” блок 10, офис 1

Телефон

+359 32 396 760

Факс

+359 32 396 762

Интернет страница

www.aktor.gr

Електронна поща

aktor@aktor.bg

 

     2.Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: АМ „СТРУМА” ЛОТ 4, УЧАСТЪК „САНДАНСКИ-КУЛАТА“ ОТ КМ 423+800 ДО КМ 438+500”

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение №143 от 04.07.2011 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №00044-2011-0072 

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2011/S 127-211211 от 06.07.2011 г. 

 

Тръжна документация


 

Екип на Изпълнителя „Пътинвестинженеринг” АД

1.

инж. Силян Силянов

Ръководител на екипа

2.

инж. Малина Ризакова

Заместник ръководител, част „Пътна”

3.

инж. Атанас Кацаров

Заместник ръководител, част „Съоръжения”

4.

инж. Мартина Руменова

Част „Геодезия”

5.

инж. Никола Булакиев

Част „ Съоръжения”

 

Информация за контакти с „Пътинвестинженеринг” АД

Адрес

гр. София 1619,бул. Цар Борис ІІІ” № 257

Телефон

+359 02 957 05 10

Факс

+359 02 957 18 02

Интернет страница

www.pie.bg

Електронна поща

office@pie.bg

 

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.