Начало » Сигнали за нередности

Сигнали за нередности


Уважаеми посетители,

Вашите сигнали за нередности, злоупотреби, конфликт на интереси и подозрения за измами по проекти, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС, които реализира Агенция "Пътна инфраструктура" можете да изпращате на:


 

•  адрес: София 1606, бул, "Македония" №3;

•  е-mаil:  signali@api.bg;

  официалната интернет страница на АПИ;

•  телефон с номер: 0800 130 10.

Телефонът се набира без код за София от цялата страна и разговорите са безплатни. На този телефон не се приемат сигнали, незасягащи темата нередности и подозрения за измами. Обажданията се записват автоматично, подаденият сигнал се регистрира, след което започва проверка по случая. Желателно е да посочвате подробна информация за нарушенията и фактите, които са Ви известни. Това ще даде възможност за предприемане на своевременни действия и предотвратяване на евентуални корупционни прояви.

 

Информация за гражданите

 

Сигналите за корупция и подозрения за нередности/измами могат да бъдат подавани в деловодството на Агенция "Пътна инфраструктура" от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

Отговор на постъпилия сигнал ще получите в срок до 30 дни след извършване на проверка за достоверността на информацията в сигнала.

Всеки сигнал за нередност, които не е от компетенциите на Агенция "Пътна инфраструктура"  се препраща до институцията за която се отнася, като подателят на сигнала се уведомява на посочения от него адрес.Агенция "Пътна инфраструктура" гарантира конфиденциалност, лоялност и коректност по отношение на получената информация и личните данни на гражданите. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция ”Пътна инфраструктура” са предвидени мерки и е осигурена защита на данните, включени в информационната система на агенцията.

Сигнали могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът трябва да съдържа достатъчно информация за нарушението  и конкретния проект.

Можете да подадете сигнали и чрез попълване на следната форма за:

  • Конкретни случаи на корупция
  • Случаи на нередности
  • Подозрения за измами

 

Подай сигнал за нередност