Начало » Условия доставчици на услуги

Условия доставчици на услуги

 API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Общи технически изисквания за регистриране на търговци, разкриващи и опериращи пунктове за продажба от името на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), по смисъла на чл.10, ал.14 от Закона за пътищата (ЗП). Проектът има за цел единствено да предостави предварителна информация на заинтересованите лица за съответните технически изисквания и планираното протичане на процедурата по регистрация.

Общи технически изисквания и условия за регистриране и опериране на Национални доставчици на услуги по електронно събиране на такси за изминато разстояние – НДУ

Общи технически изисквания и условия за опериране на Доставчици на декларирани данни за целите на предоставяне на услуги за електронно таксуване - ДДД

Общи технически изисквания и условия за регистриране и опериране на  Доставчици на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние- ДЕУЕСТ