Начало » Винетни стикери

Винетни стикери

                                                             


 

    Цени на винетните стикери за 2017 г.

Цени, в лева
 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
 
Цени на винетните такси в лева
Дневна
21
21
21
21
-
Седмична
87
67
53
40
15
Месечна
174 134 105 80
30
Годишна
1743 1340
1050
808
97

 Цени, в евро

 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
 
Цени на винетните такси в евро
Дневна
11
11
11
11
-
Седмична
45
34
27
21
8
Месечна
89
69
54
41
15
Годишна
891
685
537
413
50
 

Образци на винетните стикери за 2016 г.

Vinetki_2016.jpgОт 22.12.2015 г., съгласно приетите изменения и допълнения в чл. 10а, ал. 4 от Закона за пътища, винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер.

Ред за заплащане на винетна такса


                                                             


 

    Цени на винетните стикери за 2016 г.

Цени, в лева
 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
 
Цени на винетните такси в лева
Дневна
21
21
21
21
-
Седмична
87
67
53
40
15
Месечна
174 134 105 80
30
Годишна
1743 1340
1050
808
97

 Цени, в евро

 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
 
Цени на винетните такси в евро
Дневна
11
11
11
11
-
Седмична
45
34
27
21
8
Месечна
89
69
54
41
15
Годишна
891
685
537
413
50
 

Образци на винетните стикери за 2015 г.

телефон за контакт за постъпили плащания:
02 91 73 308


                                                                 Цени на винетните стикери за 2015 г.

Цени, в лева
 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
 
Цени на винетните такси в лева
Дневна
20
20
20
20
-
Седмична
65
50
34
26
10
Месечна
130
100
68
53
25
Годишна
1300
1000
684
526
67

 Цени, в евро

 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
 
Цени на винетните такси в евро
Дневна
10
10
10
10
-
Седмична
33
26
17
13
5
Месечна
66
51
35
27
13
Годишна
665
511
350
269
34
 

                                                                 Цени на винетните стикери за 2014 г.

Цени, в лева
 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
 
Цени на винетните такси в лева
Дневна
20
20
20
20
-
Седмична
65
50
34
26
10
Месечна
130
100
68
53
25
Годишна
1300
1000
684
526
67

 Цени, в евро

 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
 
Цени на винетните такси в евро
Дневна
10
10
10
10
-
Седмична
33
26
17
13
5
Месечна
66
51
35
27
13
Годишна
665
511
350
269
34
 

 


Информация за винетни стикери от предходни години

 


Информация за реда и условията за издаване на безплатен годишен винетен стикер при счупване или кражба на предно панорамно стъкло