Начало » Е-винетки

Е-винетки

Процедура за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10 от Закона за пътищата

Заявление за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10 от Закона за пътищата, в.т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил


 Информация за новите e-винетки можете да намерите на интернет страницата www.bgtoll.bg

 

BGTOLL_printscreen_BG.jpg

 

Указания за закупуване на е-винетки чрез банков трансфер за фирми и държавни предприятия


    Цени на електронните винетки за 2020 г.

Цени, в лева

 


Категория 3


 

Цени на винетните такси в лева

Дневна

-

Уикенд

10

Седмична

15

Месечна

30

Тримесечна

54

Годишна

97

 Цени, в евро

 


Категория 3


 

Цени на винетните такси в евро

Дневна

-

Уикенд

5

Седмична

8

Месечна

15

Тримесечна

28

Годишна

50

 

При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса.

Стойност на компенсаторната такса в лева:

Категория
3

Цени на компенсаторна такса (в лв.)

70

Стойност на компенсаторната такса в евро:

Категория
3

Цени на компенсаторна такса (в евро)

36

 


 Информация за реда и условията за издаване на безплатен годишен винетен стикер при счупване или кражба на предно панорамно стъкло

 Информация за винетни стикери от предходни години


Архив - Цени на винетните стикери - 2017 - 2018 г.


Архив - Образци на винетни стикери - 2009 - 2018 г. 


Архив - Списъци на разпространителите на винетни стикери - 2010 - 2018 г. 


Архив - Цени на винетните стикери - 2009 - 2012 г.