Начало » Е-винетки

Е-винетки

Процедура за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10 от Закона за пътищата

Заявление за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10 от Закона за пътищата, в.т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил


 Информация за новите e-винетки можете да намерите на интернет страницата www.bgtoll.bg

 

BGTOLL_printscreen_BG.jpg

 

Указания за закупуване на е-винетки чрез банков трансфер за фирми и държавни предприятия


    Цени на електронните винетки за 2020 г.

Цени, в лева

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

 

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

 

Цени на винетните такси в лева

Дневна

23

23

23

23

-

Уикенд

-

-

-

-

10

Седмична

87

67

53

40

15

Месечна

174

134

105

80

30

Тримесечна

-

-

-

-

54

Годишна

-

-

-

-

97

 Цени, в евро

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

 

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

 

Цени на винетните такси в евро

Дневна

12

12

12

12

-

Уикенд

-

-

-

-

5

Седмична

45

34

27

21

8

Месечна

89

69

54

41

15

Тримесечна

-

-

-

-

28

Годишна

-

-

-

-

50

 

При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса.

Стойност на компенсаторната такса в лева:

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на компенсаторна такса (в лв.)

175

125

70

Стойност на компенсаторната такса в евро:

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на компенсаторна такса (в евро)

90

64

36

 


 Информация за реда и условията за издаване на безплатен годишен винетен стикер при счупване или кражба на предно панорамно стъкло

 Информация за винетни стикери от предходни години


Архив - Цени на винетните стикери - 2017 - 2018 г.


Архив - Образци на винетни стикери - 2009 - 2018 г. 


Архив - Списъци на разпространителите на винетни стикери - 2010 - 2018 г. 


Архив - Цени на винетните стикери - 2009 - 2012 г.