Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

13.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“, отдел „Управление на собствеността“, АПИ

Виж повече

10.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел "Поддържане на републиканските пътища", АПИ

Виж повече

06.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Управление на човешките ресурси“ дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

03.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“-човешки ресурси – 1 щ. бр., в отдел „Администрация и финанси“ (АФ), сектор “Финансово-счетоводно обслужване“ (ФСО), Национално Тол управление (НТУ)

Виж повече

03.10.2022
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност ''Главен експерт'' – 1 щ. бр. в отдел ''Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по Оперативна програма ''Региони в растеж 2014 - 2020''

Виж повече

30.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“

Виж повече

26.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“, отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

26.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Администрация и финанси“, сектор „Жалби“ в Национално ТОЛ управление

Виж повече

26.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“, дирекция „Информационни технологии и системи“

Виж повече

26.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“, отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

19.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ отдел „Администрация и финанси“, сектор „Жалби“ в НТУ

Виж повече

19.09.2022
Списък допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт, комуникационни функции – 2 щ. бр., сектор „Център за взаимодействие с потребители“, отдел „Обслужване на клиенти“ на НТУ

Виж повече

19.09.2022
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „старши експерт“ в сектор „Център за взаимодействие с потребители“, отдел „Обслужване на клиенти“, НТУ

Виж повече

19.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт-комуникационни функции“, сектор „Център за взаимодействие с потребители“, отдел „Обслужване на клиенти“ в Национално тол управление

Виж повече

19.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“, сектор „Център за взаимодействие с потребители“, отдел „Обслужване на клиенти“ в Национално тол управление

Виж повече

19.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт-комуникационни функции“, сектор „Център за взаимодействие с потребители“, отдел „Обслужване на клиенти“ в Национално тол управление

Виж повече

16.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлгане“ на Национално тол управление

Виж повече

12.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

29.08.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ – 1 щ. бр. в ОПУ - Варна

Виж повече

04.08.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за длъжност „старши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ (ИРД) в ОПУ-Кюстендил

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg