Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

14.10.2021
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт" в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - София

Виж повече

14.10.2021
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

04.10.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в НТУ при Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

04.10.2021
Списък за допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „Началник на сектор” – 1 щ. бр. в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

27.09.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „Старши експерт“ – 1 щ. бр. в ОПУ – Ямбол, отдел ИРД при АПИ

Виж повече

24.09.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в ОПУ-Ямбол

Виж повече

10.09.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Началник на сектор“ в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление

Виж повече

10.09.2021
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

09.09.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на ОПУ – Монтана

Виж повече

09.09.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на ОПУ – Пловдив

Виж повече

07.09.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в сектор „Обслужване на потребители“, отдел „Обслужване на клиенти“ при Национално тол управление

Виж повече

23.08.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „началник отдел“ – 1 щ. бр. отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, ОПУ – Русе

Виж повече

23.08.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, ОПУ - Кърджали

Виж повече

23.08.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, ОПУ – Пловдив

Виж повече

05.08.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление

Виж повече

28.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на писмена концепция за стратегическо управление на тема „Стратегия за ефективно управление на Национално ТОЛ управление и визия за развитие на дейността” в конкурс за заемане на длъжността „директор” на Национално ТОЛ управление

Виж повече

26.07.2021
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Крайпътни обекти и рекламни съоръжения“, дирекция „Пътни такси и разрешителни“ в АПИ

Виж повече

23.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на ОПУ – Видин

Виж повече

20.07.2021
Съобщение относно конкурса за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

19.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (КИПОПТТИ), дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg