Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ- Кърджали обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в сграда

ОПУ- Кърджали обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в сграда

 

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция „Пътна инфраструктура”

 

на основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, по реда на чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в протокол № 20603/18 от заседание, проведено на 16.11.2018г.

                                           

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: "Самостoятелен обект в сграда с индентификатор 40909.108.249.1.89 - частна държавна собственост, представляващ помещение с площ 40,06 кв.м с предназначение ”за здравни и социални услуги”, намиращо се на партерен етаж в жилищен блок 2, гр.Кърджали, бул. "Беломорски" №8.”

Начална наемна месечна цена – 105,00 лв. без ДДС или 126,00лв. с включен ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.                                                                                                  

Цена на тръжната документация – 10.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 50.00 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30ч. на 27.12.2018г.

Търгът ще се проведе от 10:00ч. на 28.12.2018г. в Административната сграда на ОПУ- Кърджали, гр. Кърджали, бул. "Беломорски”  № 79, етаж втори, стая №13 /заседателна зала/.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 25.01.2019г. от  10:00 ч. в Административната сграда на ОПУ-Кърджали, гр. Кърджали, бул. "Беломорски” №79, като крайната дата за подаване на заявленията е 24.01.2019г. -  16:30 часа, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на ОПУ-Кърджали, гр. Кърджали, бул. "Беломорски”№79, след представяне на платежен документ.                                                                                        

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN   BG 85 UNCR 7527 3382 4493 38

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 0361/623 05/вътр113/.

 

22.11.2018 г.