Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » ОПУ - София публикува писмо до фирма "ПОЛИСАН" АД

ОПУ - София публикува писмо до фирма "ПОЛИСАН" АД

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ

 

Днес 16.01.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":   
 

до

"ПОЛИСАН" АД

7000 гр. Русе, ул. Придунавски булевард №18, ет.3

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛКОВ,            

Приложено, изпращаме Ви Заповеди № РД-22-105/02.08.2018 г., № РД-22-104/02.08.2018 г., № РД-22-112/02.08.2018 г. и № РД-22-115/02.08.2018 г. за отнемане на Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения  № РСПП-273/26.06.2017 г., № РСПП-274/26.06.2017 г., № РСПП-272/26.06.2017 г.  и № РСПП-271/26.06.2017 г. относно съоръжения, намиращи се на АМ „Тракия“ км 17+350 дясно, км 42+000 ляво и АМ „Хемус“ км 43+660 ляво, км 44+260 дясно.

Имате 14 дневен срок след получаване на настоящето писмо да приведете рекламните съоръжения в техническа изправност и добър естетически вид, след което Заповедите за отнемане влизат в сила. След извършване на посочените действия, нужно е да подадете Молба към ОПУ – София за отмяната им.

Приложения: съгласно текста - писмо и заповеди

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДИРЕКТОР  НА ОПУ – СОФИЯ


16.01.2019 г.