Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » Писмо на ОПУ – София до "АЛТА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Писмо на ОПУ – София до "АЛТА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

ОПУ – СОФИЯ

 

Днес 22.01.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

 

ДО
"АЛТА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 
гр. София 1404, район Триадица, ул. "Кестенова гора", бл. 28, вх. Б
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЛЕИНА-ЙОНКОВА,
 
             
Приложено, изпращаме Ви Заповеди № РД-22-251/23.11.2018 г., № РД-22-252/23.11.2018 г., № РД-22-253/23.11.2018 г. и № РД-22-254/23.11.2018 г. за отмяна на Заповеди № РД-22-194/02.10.2018 г., № РД-22-195/02.10.2018 г., № РД-22-196/02.10.2018 г. и № РД-22-197/02.10.2018 г. за отнемане на Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения  № РСПП-198/26.06.2017 г., № РСПП-332/26.06.2017 г., № РСПП-333/26.06.2017 г. и № РСПП-334/26.06.2017 г. относно съоръжения, намиращи се на път I-8 км 44+005 ляво, АМ „Хемус“ км 10+760 ляво, АМ „Тракия“ км 10+000 ляво и км 9+000 ляво.
 
 
 
Приложения: съгласно текста
 
 
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР  НА ОПУ – СОФИЯ

 

22.01.2019 г.