Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » Писмо на ОПУ - София до „ХЕЛИ – АРТ“ СД за премахване незаконно изградено рекламно съоръжение

Писмо на ОПУ - София до „ХЕЛИ – АРТ“ СД за премахване незаконно изградено рекламно съоръжение

 

API-LOGO_NEW-mini.png

ОПУ - София

 

Днес 22.01.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО
„ХЕЛИ – АРТ“ СД
 
1504 гр. София, район Оборище, ул. „Анжело Ронкали“, № 12
 
 
Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/  изградено на АМ „Хемус“
 
 
               
                УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЧКОВ,
                УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОИЧКОВА,
            
 
               При извършен обход на рекламни съоръжения по АМ „Хемус“ установихме, че на км 53+410 – ляво имате незаконно изградено РС.
              
                Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, букви „б“ и ”в” и  на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата сте длъжни в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете незаконно изграденото рекламно съоръжение.
 
                След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата.
 
 
 
Писмо


ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ

 

22.01.2019 г.