Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » Заповед на ОПУ София за отнемане на Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения на "РЕКЛАМА СТРОЙ" ООД

Заповед на ОПУ София за отнемане на Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения на "РЕКЛАМА СТРОЙ" ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

Областно пътно управление - София

Днес 07.01.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО "РЕКЛАМА СТРОЙ" ООД
 
област Благоевград, община Благоевград, с. Зелендол 2745, Ремонтно складова база
 
Относно: Ваши рекламни съоръжения /РС/  изградени на АМ „Тракия” и АМ „Хемус“
 
 
               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,   
         
              При извършен обход на рекламни съоръжения по АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ установихме, че на км 51+850 дясно, км 50+700 дясно, км 50+400 ляво, км 47+700 ляво, км 41+880 дясно, км 16+100 дясно, км 13+600 дясно, 10+700 дясно, км 9+700 ляво, км 2+600 ляво /АМ „Тракия“/, км 62+060 дясно, км 59+760 ляво, км 55+910 дясно, км 47+760 дясно, км 43+360 дясно,км 45+860 ляво, км 30+960 дясно /АМ „Хемус“/ са налични РС, за които са обективирани Заповеди № РД-22-106/02.08.2018 г., № РД-22-107/02.08.2018 г., № РД-22-108/02.08.2018 г., № РД-22-109/02.08.2018 г., № РД-22-110/02.08.2018 г., № РД-22-111/02.08.2018 г., № РД-22-113/02.08.2018 г., № РД-22-114/02.08.2018 г., № РД-22-116/02.08.2018 г., № РД-22-121/02.08.2018 г., № РД-22-123/02.08.2018 г., № РД-22-125/02.08.2018 г., № РД-22-128/02.08.2018 г., № РД-22-130/02.08.2018 г., № РД-22-131/02.08.2018 г., № РД-22-133/02.08.2018 г., № РД-22-135/02.08.2018 г. за отнемане на Разрешенията за експлоатация.
              
                Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, буква ”в” и  на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата сте длъжни в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете рекламните съоръжения.
 
                След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата и съоръженията ще бъдат демонтирани за Ваша сметка.

 

Приложения
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ​


7.01.2019 г.