Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Добрич обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

ОПУ Добрич обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ДОБРИЧ

О Б Я В А 

 

АПИ Областно пътно управление–Добрич, на основание чл. 61 от ЗДС, във връзка с чл. 5 от Наредба № 7/ 14 ноември 1997 г., както и на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразено в Протокол 10194/15 от 19.01.2015 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, ОБЯВЯВА, че на 05.02.2015 г., от 10.00 часа, в Областно пътно управление–Добрич, в помещение на приземния етаж на Административната сграда на ОПУ–Добрич, ще проведе ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи - частна държавна собственост,  представляващи 728 тона фрезована асфалтова смес, добита при ремонта на пътни участъци от РПМ, на територията на ОПУ–Добрич, по обособени позиции:

 

№ по ред

Депо

РПС

Количество в тон

Начална тръжна цена в лева

Депозит 10% от начална тръжна цена  в лева

1

Депо в двора на РПС

РПС Тервел

150

1626,00

163

2

Депо в двора на РПС

РПС Г.Тошево

578

6265.52

626

 

 

 

Повторен търг ще се проведе  на 12.02.2015 г. 

Тръжната документация се получава от деловодството на Областно пътно управление-Добрич, ул. „Отец Паисий” № 15, ет. 2, срещу представен документ за закупуване, в размер на 6,00 лв., от счетоводството на ОПУ-Добрич.

Срок на получаване на тръжната документация - до 12:00 ч, на 04.02.2015 г., а при повторно провеждане на търга – до 12:00 ч, на 11.02.2015 г.

Оглед на вещите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.

 

За информация: 058/601219 и 058/601185

 

27.01.2015 г.