Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Кърджали обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост

ОПУ Кърджали обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

 

Агенция „Пътна инфраструктура” на основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 10533/15г.,

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост, стопанисван от АПИ-Областно пътно управление Кърджали: две помещения с обща площ 39,00кв.м, с предназначение за административна дейност,  находящи се на втория етаж на административната сграда на ОПУ Кърджали, бул. "Беломорски" №79.


Начална наемна месечна цена – 75.00 лв./месец без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.                                                                                                  

Цена на тръжната документация – 12.00 лв. с ДДС и се заплаща в брой в касата на ОПУ.

Депозит за участие – 40.00 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17 00 ч. на 14.04.2015г.

Търгът ще се проведе от 11:00ч. на 15.04.2015г. в Административната сграда на ОПУ- Кърджали, гр. Кърджали, бул. "Беломорски”  № 79.

Условията за участниците в търга, документите, които трябва да подготвят и представят, са подробно отразени в тръжната документация.

Повторен търг, при непроведен първи търг, ще се проведе на 17.04.2015г. от  11:00 ч. в Административната сграда на ОПУ- Кърджали, гр. Кърджали, бул. "Беломорски  № 79, като крайната дата за подаване на заявленията е 16.04.2015г. – 17.00 часа, а условията са по изискванията за първия търг.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на ОПУ- Кърджали,  след представяне на платежен документ за закупена документация.                                                                                       

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN   BG 85 UNCR 7527 3382 4493 38

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

 

За допълнителна информация: тел. 0361/65227.


13.03.2015 г.