Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Плевен - обявява търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи

ОПУ Плевен - обявява търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕВЕН


На основание чл.64, ал.1 и ал.2 от ЗДС, Раздел ІІІ от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка с чл.69, ал.1 от Вътрешните правила за организация на работа в Агенция „Пътна инфраструктура” при управление на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенцията,

 

 

ОБЯВЯВА

 

Търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи с Протокол 9376/14 на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”


Бракуваните вещи се съхраняват по обекти, както следва:


Позиция №1 Пътни знаци173 бр., с начална тръжна цена 92.00 лв. с ДДС, съхранени по обекти, както следва:

1.РПС – Плевен – 23 бр.

2.РПС – Централен склад с. Ясен – 100 бр.

3.РПС – Левски – 50 бр.

Позиция  №2 – Шина за еластична ограда – 5382 бр., с начална тръжна цена 84 500 лв. с ДДС, съхранени по обекти, както следва:

1.РПС – Плевен – 632 бр.

2.РПС – Централен склад с.Ясен – 4450 бр.

3.РПС – Левски – 300 бр.

Позиция №3 – Колове за еластична ограда – 516 бр.,. с начална тръжна цена 1 445 лв. с ДДС, съхранени по обекти, както следва:

1.РПС – Плевен – 509 бр.
2.РПС – Левски – 7 бр.

Позиция  №4 – Парапети предпазни – 282бр., с начална тръжна цена 2 256 лв. с ДДС, съхранени по обекти, както следва:

1.РПС – Плевен – 272 бр.

2.РПС – Левски – 10 бр.

Позиция №5 – Накрайник за еластична ограда – 19 бр., с начална тръжна цена  60.00 лв. с ДДС, съхранен на обект, както следва:

1.РПС – Плевен – 19 бр.

Позиция №6 – Планки за еластична ограда – 248 бр.,  с начална тръжна цена 25.00 лв. с ДДС, съхранени по обекти, както следва:

1.РПС – Плевен – 248 бр.

Позиция №7 – Фургони – 9 бр. с начална тръжна цена в лв. с ДДС, по обекти, както следва:

1.РПС – Плевен – 7 бр.

1.1 Фургон инв.№2513 – 420.00 лв. с ДДС

1.2 Фургон инв.№2515 – 540.00 лв. с ДДС

1.3 Фургон инв.№2517 – 420.00 лв. с ДДС

1.4 Фургон инв.№2520 – 550.00 лв. с ДДС

1.5 Фургон инв.№2521 – 370.00 лв. с ДДС

1.6 Фургон инв.№2523 – 320.00 лв. с ДДС

1.7 Фургон инв.№2564 – 370.00 лв. с ДДС

 

2.РПС – Телиш – 2 бр.

2.1 Фургон инв.№2559 – 420.00 лв. с ДДС

2.2 Фургон инв.№2566 – 540.00 лв. с ДДС

           

Позиция №8 – Цистерни – 7 бр. с начална тръжна цена в лв. с ДДС, съхранени по обекти, както следва:

1.РПС – Централен склад с.Ясен – 5 бр.

1.1 Цистерна 43 м3   - 2 бр. – 1040 лв. с ДДС за 1бр.

1.2 Цистерна 46 м3  - 3 бр. – 1150 лв. с ДДС за 1бр.

 

2.РПС – Гулянци – 2 бр.

2.1 Цистерна 46 м3  - 2 бр. – 1150 лв. с ДДС за 1бр.

           

Позиция №9 – Дизелов ел. агрегат – 1 бр. с начална тръжна цена 250.00 лв. с ДДС, съхранен на обект, както следва:

1.РПС – Плевен – 1 бр.

           

Позиция №10 – Резервоари – 2 бр. с начална тръжна цена 1150 лв. с ДДС за 1бр., съхранени на обект, както следва:

1.РПС – Централен склад с.Ясен – 2бр.


Търгът ще се проведе на 20.02.2015г. от 10:00ч. в стая 213, втори етаж, Административна сграда на ОПУ Плевен, ул.”Ген.л-т Ат.Стефанов” №24

В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 04.03.2015г. от 10:00ч. в Административната сграда на ОПУ Плевен, ул.”Ген.л-т Ат.Стефанов” №24, като крайната дата за подаване на заявления е 27.02.2015г. до 17:00ч., а условията са съгласно изискванията за първия търг.

Оглед на вещите може да се извършва всеки работен ден от 13.02.2015г. до 19.02.2015г. от 9:00ч. до 17:00ч.

Тръжната документация се получава в стая 109 (Счетоводство), 1 етаж в Административната сграда на ОПУ Плевен, ул.”Ген.л-т Ат.Стефанов” № 24, всеки работен ден до 19.02.2015г., от 9:00ч. до 17:00ч.

Цена на тръжната документация – 12 лв. с ДДС, която сума е невъзвращаема, преведена по следната банкова сметка на ОПУ Плевен:

                       

ОББ АД – клон Плевен

IBAN: BG 55 UBBS 80023106158100

BIC: UBBSFS


Срок за подаване на заявления за участие – до 17:00ч. на 19.02.2015г. в Деловодството на ОПУ Плевен, Административна сграда, втори етаж , стая 204.

Условията, на които трябва да отговарят участниците в търга, необходимите документи за представяне са подробно отразени в тръжната документация.


За допълнителна информация: тел.: 064/83 00 77,  0896 861 720

 

12.02.2015 г.