Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ -Шумен обявява търг за движими вещи, частна държавна собственост

ОПУ -Шумен обявява търг за движими вещи, частна държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

АГНЕЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ШУМЕН

Обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост
представляващи 2216,72 тона фрезована асфалтова смес  на обща стойност 18634,62 лв.
добита при строителство и ремонт на
пътни участъци от РПМ,
стопанисвани от Агенция "Пътна инфрастуктура"
на територията на Областно пътно управление - Шумен,
по обособени позиции


приложени документи:
ОБЯВА

12.02.2015 г.