Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Силистра - съобщение за издаване на акт за установяване на ПДВ на фирма „ЕКС ДИЗАЙН” ЕООД

ОПУ Силистра - съобщение за издаване на акт за установяване на ПДВ на фирма „ЕКС ДИЗАЙН” ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ЕКС ДИЗАЙН” ЕООД, гр.Силистра, с ЕИК 118541772, както следва:

АУПДВ № ПТР-15 / 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 28.73лв., от които 22.14 лв.главница и 6.59 лв. , лихва.

 

АУПДВ № ПТР-15 / 11.12.2014 г.  е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

Приложение: АУПДВ № ПТР-15 / 11.12.2014 г.  

 

23.01.2015 г.