Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Силистра - съобщения за връчване на покана за доброволно изпълнение на ПДВ на фирма "ВЕЛ” ЕООД гр.Силистра

ОПУ Силистра - съобщения за връчване на покана за доброволно изпълнение на ПДВ на фирма "ВЕЛ” ЕООД гр.Силистра

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-4 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-4 / 09.02. 2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

Покана


 

API-LOGO_NEW-mini.png 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат  ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-5 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-5 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

ПоканаAPI-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат  ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-6 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-6 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.


Приложени документи:

Покана


API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-7 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-7 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

Покана


API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат  ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-8 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-8 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

ПоканаAPI-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат  ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-10 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-10 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

 

Приложени документи:

Покана


 

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат  ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-11 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-11 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

ПоканаAPI-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат  ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-12 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-12 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

ПоканаAPI-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат  ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-14 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-14 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

Покана


API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-9 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-9 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

ПоканаAPI-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА

Днес, 10.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат ВЕЛ” ЕООД  гр.Силистра, с ЕИК 118558451,със седалище и адрес на управление: гр.Силистра 7500,  област Силистренска, ул.”Цар Шишман”„ №20, ет.3,ап.7, представлявано от Велико Жеков Коев, на длъжност Управител, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-13 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-13 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

Покана


 


9.02.2015 г.