Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда и Доклад за оценка на степента на въздействие за обект: Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ от км 212+233.06 до км 222+849.41 – реконструкция с изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие

АПИ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда и Доклад за оценка на степента на въздействие за обект: Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ от км 212+233.06 до км 222+849.41 – реконструкция с изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

  

 

ОБЯВА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ /АПИ/, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, на основание чл. 17, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за обект:

Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ от км 212+233.06 до км 222+849.41 – реконструкция с изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие.

Срещите ще се проведат както следва:

1. В гр. Ахелой: от 14.00 часа на 14.01.2016 г. в залата на кметството;

2. В гр. Поморие: от 10.00 часа на 15.01.2016 г. в залата на общината.

ДОВОС и ДОСВ са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в администрацията на посочената община/кметство, както и в сградата на АПИ – гр. София, бул. Македония 3, стая № 509.

Докладите са достъпни и на интернет страницата на АПИ (www.api.bg) в раздел „Нормативна база/ Документи“.

Писмени становища могат да се представят в АПИ на адрес: гр. София, бул. „Македония“ № 3 и/или на срещите за обществено обсъждане.

Телефони за контакти от страна на възложителя: 02/9173 295; 02/952 19 93

 

 

 

 

11.12.2015 г.