Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » Обява на ОПУ-Шумен за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи 3 000 т. фрезована асфалтова смес

Обява на ОПУ-Шумен за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи 3 000 т. фрезована асфалтова смес


 

API-LOGO_NEW-mini.png 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ШУМЕН

О б я в я в а

 

АПИ ОПУ - Шумен, на основание чл. 18 от Наредба № 7/1997 г., обявява, че на 03.12.2015 г. от  14 ч. в зала на 3 ет. в сградата на ОПУ Шумен, пл. „Оборище“ № 2 ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост,  представляващи 3 000 т. фрезована асфалтова смес, добита при ремонта на пътни участъци от РПМ, на територията на ОПУ – Шумен при начална тръжна цена 32 520 лв., без ДДС и депозит 3 252 лв.

Количествата фрезована асфалтова смес са на депо в РПС – Нови пазар и РПС – Шумен.

 

Повторен търг ще се проведе  на 10.12.2015 г.

 

Тръжната документация се получава в ОПУ-Шумен, пл. „Оборище” № 2, ет. 1,  стая № 2  срещу представен банков документ за преведена сума от 12,00 лв. с включено ДДС, по сметка на ОПУ – Шумен.

Обслужваща банка        ТБ ОББ АД клон Шумен

IBAN                               BG93UBBS80023106099604

BIC                                  UBBS BGSF

Срок на получаване на тръжната документация до – 02.12.2015 г. от 9 ч. до 12 ч., а при повторно провеждане на търга – до 12 ч. на 09.12.2015 г.

Срок за получаване на заявленията за участие в търга, придружени с необходимите документи и оферти се приемат до 17 ч. на 02.12.2015 год., при повторно провеждане на търга заявленията за участие в търга, придружено с необходимите документи и оферти се приема до17 ч. на09.12.2015 год. в Административната сградата на ОПУ – Шумен, пл.”Оборище”  № 2, ет. 2, стая № 5.

Депозитът се внася по сметка на ОПУ – Шумен:

ТБ ОББ АД клон Шумен

IBAN                               BG27UBBS80023300125236

BIC                                  UBBS BGSF

 

Оглед на вещите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие, след предварителна заявка.

 

За информация: 054/800 820


26.11.2015 г.