Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » ОПУ София - Уведомление, Акт и Покана за доброволно изпълнение на ПДВ

ОПУ София - Уведомление, Акт и Покана за доброволно изпълнение на ПДВ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Днес 06.11.2015 г., на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1 от ДОПК, оповестяваме на интернет страницата на Агенция “Пътна инфраструктура” съобщение за връчване чрез прилагане към досието: Покани за доброволно изпълнение във връзка със съставени от Директора на ОПУ София – Акт №  ПТР-12-21-64/11.06.2015 г., за установяване на публично държавнио вземане на ЕТ„МЕДИА ГРУП – ЯНКО ЯНКОВ”, ЕИК: 123664449, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, област Стара Загора, ул.” Св.Св. Кирил и Методий” № 49, вх.А, ет.1, ап.34.

В случай на неявяване на лицето до изтичане на 14-дневен срок от публикуването на съобщението на интернет страницата на Агенция “Пътна инфраструктура”, в изпълнение на разпоредбата на чл. 32, ал. 6 от ДОПК, Поканите за доброволно изпълнение ще бъдат приложени към преписките и ще се считат за редовно връчени.

 

 

приложени документи:


Уведомление

Акт за установяване на ПДВ

Покана за доброволно изпълненние