Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » ОПУ Силистра обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани движими вещи частна държавна собственост

ОПУ Силистра обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани движими вещи частна държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СИЛИСТРА


ОБЯВЯВА


търг с тайно наддаване за продажба на бракувани движими вещи частна държавна собственост

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ - Областно пътно управление – Силистра, на основание чл. 64, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г., както и на Решение на Управителния  съвет  на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразено в Протокол 10937/ 2015 г., от заседание, проведено на 22.04.2015г.,  обявява, че на 11.06.2015 г. от 10.00 часа в Областно пътно управление – Силистра, ул. „Тутракан” №12 /заседателната зала на 5-ия етаж/ ще проведе търг с тайно наддаване за продажба на следните  бракувани вещи:

          Позиция № 1Лодка 20 местна, с рег. № КВ 5535, инв. № 348500 – с  дължина 10 м,ширина 2.5 м,  височина на  борда 1,5 м, газене 0.40 м, двигател тип 4 ”ЧА” - 2,дизелов, с мощност 25 к.с., с максимален  брой   на  борда - 20 души, с начална тръжна цена – 533 лв.;

 

          Позиция № 2Фургон  , с дължина 7.00 м, ширина 2.55 м  и  височина  2.40 м,състоящ  се от две  помещения, с  инв. № 422269, с начална тръжна цена – 361.00 лв;

 

          Позиция № 3 -Фургон „Север“ 12, с дължина  12.00 м, ширина 2.90 м.и височина 2.50 м,състоящ се от три помещения,баня  и тоалетна, със стени-сандвич панели 40 мм, с инвентарен № 420864,  с начална тръжна цена – 1214.00 лв;

 

          Позиция № 4Фургон - с. Загориче, стандартно  производство,  със следните  данни:дължина 7.00 м,ширина 2.55 м, височина 2.40 м, състоящ се от две помещения, с инв. № 421905,  с начална тръжна цена – 361.00 лв;

 

          Позиция № 5Брана дискова БДТ-2, стандартно  производство, предназначена за пресеидбена обработка на почвата, с инв.№ 420647, с начална тръжна цена – 1076.00 лв.;

 

          Позиция № 6Фреза ФН-160, стандартно производство, предназначена за слята предсеидбена почвообработка и за междуредова почвообработка на трайни  насаждения, , с инв. № 421191,  с начална тръжна цена – 657.00 лв

Началните тръжни цени са без ДДС.

 

          Повторен търг ще се проведе на 19.06.2015 г., от 10 часа, в Областно пътно управление – Силистра, ул. „Тутракан“ № 12 /заседателната зала на 5-ия етаж/.

 

Оглед на вещите, определени за продажба ще се извършва в работните дни от 04.06.2015 г. до 10.06.2015 г. и от 12.06.2015 до 18.06.2015 г. при поторен  търг, от 9.00 до 16.00 часа, по местонахождението  на  вещите – вещите по позиция 1,3,5  и 6 се намират в склад 1021, Позиция № 2 се намира  в склад 1301, Позиция № 4 в склад № 1161.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в сградата на ОПУ Силистра, ет. 2-ри, деловодство, в срок от 04.06.2015 г. до 10.06.2015 г. и от 12.06.2015 до 18.06.2015 г. от 9.30 до 16.30 часа.

Цена на тръжната документация – 12,00 лв. с ДДС, платима в касата на ОПУ-Силистра или по сметка:

IBAN – BG34TTBB94003105016140, BIC – TTBBBGSF Банка Експресбанк клон Силистра.

За участие в търга се внася депозит, в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на вещта, за която се кандидатства, вносим в касата на ОПУ или по сметка на АПИ – ОПУ – Силистра:

 

IBAN – BG03BNBG96613300165903, BIC – BNBGSD   Българска  народна  банка -Централно управление София

Депозитът за участие в тръжната процедура, подлежи на връщане и не се олихвява.

 

Заявления за участие в тръжната процедура, придружени с необходимите документи и ценови предложения ще се приемат от 04.06.2015 г. до 10.06.2015 г. вкл. от 9.00 до 16.30 часа в деловодството - ет. 2, в сградата на Областно пътно управление Силистра, ул.”Тутракан” №12.

Документите за повторен търг се подават от 12.06.2015 г. до 18.06.2015 г. на указания адрес.

 

Телефон за справки: 086/ 820 993.

 

03.06.2015 г.