Начало » Обяви » ОПУ - Бургас публикува заповед за отнемане на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект на „ПЕТКА ТУРС“ООД

ОПУ - Бургас публикува заповед за отнемане на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект на „ПЕТКА ТУРС“ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС


Днес 06.03.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура"

 

 

ДО                                                                                     

Г-Н ПЕТЪР СТОЙЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „ПЕТКА ТУРС“ООД

НЕСЕБЪР

Ул.“Славянска“ №7

На наш 93-01-9892/26.11.2018 г. 


Относно:  ТКО на път I-9 Варна - Бургас км 205+817 дясно

 

Уважаеми  господин  Стойчев,

 

Приложено изпращаме Ви Заповед № РД-11-117/23.11.2018г. на Агенция „Пътна инфраструктура“   за отнемане на Разрешение № РСПП 590/11.11.2016 г.  

Приложение: Заповед № РД-11-117/23.11.2018г.  - 1 бр.


Писмо № 53-00-1284/ 03.12.2018 г.

 

С уважение:

инж. М. ПОРЯЗОВ

ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС

                                                                                                             

 06.03.2019 г.