Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до “БЕЛА-Л.Д.” ЕООД

Писмо на ОПУ-София до “БЕЛА-Л.Д.” ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 10.07.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО
“БЕЛА-Л.Д.” ЕООД
 
област Варна, община Варна, район „Приморски“,
гр. Варна 9000, Фатико дере № 138А
 
 
Относно: Демонтиранo Вашe рекламнo съоръжениe /РС/ на Републикански път ІІ-18 /Софийски околовръстен път/
 
 
             
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕКОВ,
                  
                   
Уведомяваме Ви, че на 01.04.2019 г. Областно пътно управление – София демонтира Вашето рекламно съоръжение /РС/, намиращо се на Републикански път ІІ-18 /Софийски околовръстен път/ км 20+800 ляво. Рекламното съоръжение е на съхранение в РПС – София.
Съгласно чл.57, ал.4, т.4 от Закона за пътищата, за да си получите демонтираното:
· от път ІІ-18  км 20+800 ляво, трябва да заплатите сумата от 195,12 лв; 
Цитираната сума представлява разход за демонтаж на рекламното съоръжение и следва да бъде заплатена в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо по следната транзитна сметка на ОПУ - София: BG18UNCR96603125005415, основание за плащане – възстановяване на разход за демонтаж на РС на територията на ОПУ – София. В случай, че РС не бъде потърсено в едномесечен срок, ще стане собственост на АПИ /ОПУ – София/, а дължимата сума ще бъде събрана по реда на чл. 418 от ГПК.
При получаване на конструкцията на рекламното съоръжение, е необходимо да представите документа удостоверяващ плащането на посочената сума за демонтаж. При  получаването й трябва лично да присъства управител на “БЕЛА-Л.Д.” ЕООД, или упълномощен от него представител.

Писмо на ОПУ-София

 

10.07.2019