Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "ПОЛИ САУНД ИНКОРП" ЕООД

Писмо на ОПУ-София до "ПОЛИ САУНД ИНКОРП" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 17.07.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО
"ПОЛИ САУНД ИНКОРП" ЕООД
 
2300 гр. Перник, кв. “Хумни Дол” бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 8
 
 
Относно: Демонтирани Ваши рекламни съоръжения /РС/ на АМ „Тракия“ и път I-8 /Калотина – София/
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАВИДОВ,
 
                   
Уведомяваме Ви, че на 18.12.2018 г., 20.12.2018 г. и на 29.03.2019 г. Областно пътно управление – София демонтира Вашите рекламни съоръжения /РС/, намиращи се на АМ „Тракия“ км 7+500 ляво, км 17+050 дясно, км 43+650 дясно и път I-8 /Калотина – София/ км 24+850 дясно. Рекламните съоръжения са на съхранение в РПС – Сливница и РПС – Ихтиман.
Съгласно чл.57, ал.4, т.4 от Закона за пътищата, за да си получите демонтираното:
·  от АМ „Тракия“ км 7+500 ляво, трябва да заплатите сумата от 240 лв.;
·  от АМ „Тракия“ км 17+050 дясно, трябва да заплатите сумата от 240 лв.;
·  от АМ „Тракия“ км 43+650 дясно, трябва да заплатите сумата от 240 лв.;
·  от път I-8 км 24+850 дясно, трябва да заплатите сумата от 195,12 лв.
Цитираните суми представляват разходите за демонтаж на рекламните съоръжения и следва да бъдат заплатени в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо по следната транзитна сметка на ОПУ - София: BG18UNCR96603125005415, основание за плащане – възстановяване на разход за демонтаж на РС на територията на ОПУ – София. В случай, че РС не бъдат потърсени в едномесечен срок, ще станат собственост на АПИ /ОПУ – София/, а дължимата сума ще бъде събрана по реда на чл.418 от ГПК.
При получаване на конструкциите на рекламните съоръжения, трябва лично да присъства управителя на "ПОЛИ САУНД ИНКОРП" ЕООД, или упълномощен от него представител, както и да бъде представен документа удостоверяващ плащането на посочените суми за демонтаж.

 

Писмо на ОПУ-София

17.07.2019 г.