Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

21.03.2023
ОПУ - София оповестява писмо до "СИМБАЛИ ГРУП" ООД

Виж повече

16.03.2023
Съобщение за започване изплащането на парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на обект: „АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 до км 48+611.93“

Виж повече

13.03.2023
Писмо на ОПУ - София до "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

Виж повече

28.02.2023
Писмо на ОПУ - София до "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

Виж повече

27.02.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: част от „Пътен кантон Крушаре“, находящ се в землището на с. Крушаре, обл. Сливен

Виж повече

24.02.2023
Съобщение за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обект "Модернизация на път I-8 "Калотина - СОП", част от Обект "Автомагистрала "Европа"

Виж повече

21.02.2023
ПИСМО ОТ ОПУ - СОФИЯ ДО "МАРТ МЕДИЯ" ЕООД

Виж повече

16.02.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на ОПУ – Русе

Виж повече

10.02.2023
Обявление за започване на отчуждаване на имоти и части от имоти засегнати от изграждането на обхода на Монтана в землището на село Долна Вереница

Виж повече

08.02.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти на територията на област Стара Загора

Виж повече

03.02.2023
АПИ обявява търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, стопанисвани от ОПУ - Велико Търново, предназначени за бази и опорни пунктове за осъществяване на дейности по текущ ремонт и поддържане

Виж повече

01.02.2023
ОПУ-Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост

Виж повече

31.01.2023
ОПУ-Пазарджик обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост

Виж повече

31.01.2023
Съобщение за отчуждаване на имоти и части от имоти за модернизацията на път I-1 Видин - Ботевград на територията на областите Видин и Монтана

Виж повече

31.01.2023
Съобщение до собствениците на имоти, отчуждени за изграждане на обект: Модернизация на участък от път I-1 Видин – Ботевград, в област Видин и област Монтана

Виж повече

30.01.2023
ПИСМО НА ОПУ-СОФИЯ ДО "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

Виж повече

28.01.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски помещения – частна държавна собственост, находящи се в град Кърджали

Виж повече

28.01.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост за инсталиране на терминално устройство АТМ /банкомат/ в административна сграда на ОПУ-Кърджали

Виж повече

27.01.2023
Заповед за определяне на наемател в резултат на проведен търг за част от имот – публична държавна собственост, представляващ ведомствено барче

Виж повече

25.01.2023
ОПУ Видин обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg