Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

23.11.2023
АПИ обявява конкурс за назаначаване на държавен служител на длъжността "финансов контрольор" в ОПУ - Плевен

Виж повече

23.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" в отдел „Пътни съоръжения“ в ИПМ

Виж повече

22.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Административно правоприлагане“, НТУ

Виж повече

22.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Административно правоприлагане“, НТУ

Виж повече

20.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“-Благоевград, отдел „Контрол и правоприлагане“, НТУ

Виж повече

17.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „главен секретар“ – 1 щ. бр.

Виж повече

16.11.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

16.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел "Координация при изпълнение на договори, финансирани от ОП Региони в растеж"

Виж повече

15.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжносттта „началник на отдел“ в отдел "Координиране на проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз", дирекция ИПОППРРПТСЕС

Виж повече

15.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „системен администратор II степен“, дирекция „Информационни технологии и системи“ (ИТС)

Виж повече

10.11.2023
АПИ обявява конкурс за длъжност „Главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

Виж повече

07.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Контрол и правоприлагане“ - Варна, НТУ

Виж повече

06.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“, НТУ

Виж повече

06.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“, НТУ

Виж повече

06.11.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“, НТУ

Виж повече

02.11.2023
АПИ обявява конкурс за за длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в Областно пътно управление - Видин

Виж повече

02.11.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на Областно пътно управление - Варна

Виж повече

27.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

27.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „директор“ в ОПУ – гр. Кърджали

Виж повече

27.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен инспектор“ в отдел “Контролни дейности“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ (АРОК)

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg